Etik

Jeg har tavshedspligt, hvilket betyder, at fortrolige oplysninger om navngivne personer ikke videregives til andre. Jeg stiller ikke ind på 3. person, dvs. at der ikke bliver givet oplysninger til dig om andre af rent etiske årsager. Jeg udtaler mig gerne om psykisk og fysisk ubalance, men stiller ikke sygdomsdiagnoser eller redegør for dødstidspunkt, sygdom eller ulykke.

Er personen under 18 år, skal jeg have en samtykkeerklæring fra begge forældre.

GDPR: Jeg overholder den nye persondatabeskyttelseslov. Data jeg registrerer om dig som klient er : Navn, telefonnummer, mailadresse ( dvs. det du selv oplyser ), mailkorrespondance og aftalehistorik. Jeg fører ikke journal. Informationerne bruges alene til at håndtere regnskab og bookingkalender. Jeg videregiver ikke data til andre og de vil blive slettet efter 2 år.