Respondhealing

Vi responderer aldrig rigtigt på vores livsoplevelser, vi responderer på, hvordan vi opfatter dem. Hvordan vi opfatter dem afhænger af det filter vi ser livet igennem. Filteret er skabt af vores tidligere oplevelser. Du respondere altså altid kun på dig selv.

Intet af det jeg observere har nogen mening, udover den jeg giver den. Det er min magt.

Min sande kraft, er respons. Når jeg kontraherer indeni dvs. trækker mig sammen, forvandler responskraften sig til adskillelse og reaktion. Så snart jeg igen åbner og blødgør mig i hjertet genvækkes jeg til det, som jeg kender sandheden af. Det er det felt, som jeg arbejder udfra i respond-healing. 

I respons indser jeg, det som erkender og bevæger mig direkte, som det, der erkender.

Healingsformen er lært af Steen Kofoed, og viderebragt til ham med det formål at hjælpe mennesker med cerebral parese – Teknikken har sidenhen vist sig at være virksom ved andre ubalancer, som har manifesteret sig på kropsligt plan.