Ergoterapi

”Ergo” betyder ”selv” og derfor handler denne terapiform om at gøre klienten selv-aktiv i sin egen udvikling på alle planer i den grad klientens ressourcer tillader det. Ergoterapi er ”hjælp til selvhjælp” og man må derfor lave en helhedsanalyse af klientens ressourcer og udviklingsmuligheder.

Den ergoterapeutiske analyses hovedopgave er at afdække i hvor høj grad klienten oplever en følelse af tilfredsstillelse og mening fra de måder vedkommendes aktivitetsliv er organiseret på.

Typisk kommer man i kontakt med en ergoterapeut fordi man har lidt et funktions eller færdighedstab, (fysisk, psykisk, åndeligt) og ønsker at få hjælp til igen at kunne mestre sit hverdagsliv.

Min faglighed som ergoterapeut og mine arbejdsforhold i social-psykiatrien har givet mig mange vigtige erfaringer i forhold til  ‘at møde mennsker der hvor de er’. Disse erfaringer anser jeg for at være vigtige i mit arbejde med healing og Sindsro.

http://Ro som kerneydelse i psykiatrien

Ergoterapeutisk referenceramme

ergoterapi